Uwaga! Możesz zostać kłusownikiem!

Cezary Szczepaniak: "Opisany poniżej przypadek może spotkać każdego wędkarza. Warto wiedzieć, jak postąpić w sytuacji opisanej przez naszego Czytelnika. A oto fragment listu:

Powiadom znajomego:

„Jakie ma szanse wędkarz sprawdzany przez trzech kontrolerów, którzy stwierdzają, że wędkujący kłusuje? Dokonują kontroli bez monitoringu, chociaż każdy z nich ma telefon komórkowy i mógłby nagrywać. Wędkujący nie ma żadnych świadków, by dochodzić swojej racji. Jestem starszym panem (73 lata), a od 60 lat opłacam kartę wędkarską. Niedawno podczas wędkowania podeszło mnie od tyłu trzech mężczyzn z kontroli wędkarskiej. Po sprawdzeniu dokumentów, wpisu daty i numeru łowiska jeden z nich pokazuje mi zwitek suchego sznurka z haczykiem, który znajdował się rzekomo nieopodal. Powiedziałem że to nie moje - na to ten - że powinienem mieć łowisko posprzątane bo takie są przepisy. Zostałem po czasie wezwany na policję jako podejrzany o kłusownictwo. Zrobiono mi zdjęcia i zdjęto odciski palców. Sprawa przekazana zostanie do prokuratora. TO NIE SĄ ŻARTY PRIMA APRYLISOWE TO BYŁO NAPRAWDĘ!!!” (zachowano oryginalną pisownię)

Opisana przez Czytelnika sytuacja jest na tyle niejasna, że wyrażenie jakiejkolwiek opinii bez poznania stanowiska kontrolujących jest praktycznie niemożliwe. Pozostaje mi zatem analiza przepisów regulujących te kwestie.

Sznur na stanowisku wędkarskim

Zacznijmy od tego, że zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, rybackimi narzędziami połowowymi są narzędzia:

- ciągnione: niewody, przywłoki, włoki, tuki, dragi;

- stawne: wontony, słępy, drygawice, żaki, mieroże, kozaki, więcierze, wiersze, raczniki, przegrody, przestawy;

- elektryczne, a także ich części, służące do połowu ryb przy pomocy prądu elektrycznego;

- pozostałe: spławnice, cedzaki, sznury, rzutki, podrywki, pęczki oraz inne narzędzia służące do połowu ryb pod lodem;

- pompy połowowe i węgornie.

Jak należy przyjąć kontrola odnalazła w pobliżu stanowiska Czytelnika narzędzie określane mianem sznura lub tenże sznur przypominające. W art. 20 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, wskazano krąg podmiotów, które mogą posiadać rybackie narzędzia i urządzenia połowowe. Należą do nich:

- uprawniony do rybactwa oraz osoba dokonująca połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa

- osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub obrotu tymi narzędziami i urządzeniami;

- dyrektor parku narodowego i uprawnione przez niego osoby - w celu wykonywania ochrony ryb na wodach parku narodowego.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że ...."

Prawnik Cezary Szczepaniak na stronie 70 WW 7/23 odpowiada na Wasze pytania!

 

Podobne wiadomości