Młodzi kłusownicy

Cezary Szczepaniak: "Jeden z naszych Czytelników zwraca uwagę na problem, który zapewne dotyczy niejednego łowiska. Oto fragment jego listu:

Powiadom znajomego:

„Na wodach gdzie wędkuję, czyli w najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, bardzo dużo nieletnich kłusuje. Nie są członkami naszego koła, nie mają kart wędkarskich, a wędkują. Koledzy bagatelizują ten problem twierdząc, że przecież to tylko dzieci i nie można zabijać w nich pasji do wędkarstwa. Poza tym koledzy używają „koronnego” argumentu, że te dzieciaki łowią przede wszystkim płotki i karaski. Moim zdaniem nie można uczyć młodych ludzi wędkowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Jestem zainteresowany odpowiedzią na pytanie, jak wygląda odpowiedzialność nieletnich za kłusownictwo.”

Z treści listu Czytelnika wynika, że problem sprowadza się do połowu ryb przez nieletnich, którzy nie posiadają kart wędkarskich oraz zezwolenia uprawnionego do rybactwa, czyli do wykroczenia z art. 27 ustawy o rybactwie śródlądowym. Przepis ten reguluje także kwestie połowu ryb w okresie ochronnym, czy też ryb niewymiarowych, ale z listu Czytelnika nie wynika, aby takie czyny miały miejsce. Mam też nadzieję, że nieletni na wodach tego koła nie dopuszczają się przestępstw z art. 27a ww. ustawy, łowiąc ryby np. przy użyciu agregatu prądotwórczego.

Nieletni i Kodeks wykroczeń

Rozpatrując przedstawiony problem w pierwszej kolejności należy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto to jest nieletni? Pojęcie nieletniego zostało zdefiniowane w art. 1 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu nieletnim jest osoba, która ukończyła lat 13, a nie ukończyła lat 17 i oczywiście w tym przedziale wiekowym dopuściła się czynu karalnego. Definicja ta jest na tyle precyzyjna, iż nie wymaga komentarza.

Mówiąc czy też pisząc o wykroczeniach każdy z nas – niezależnie od posiadanej wiedzy prawniczej – zdaje sobie sprawę, że kwestie te regulowane są w Kodeksie wykroczeń i to niezależnie od tego, czy mówimy o wykroczeniach określonych w samym Kodeksie, czy też wykroczeniach opisanych w szeregu innych ustaw (sfera pozakodeksowego prawa wykroczeń), do którego to grona należą też wykroczenia z art. 27 ustawy o rybactwie śródlądowym. To często intuicyjne „powiązanie” popełnionego wykroczenia z Kodeksem wykroczeń znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 48 tego Kodeksu, który stanowi, że do wszystkich wykroczeń (także pozakodeksowych) stosuje się przepisy części ogólnej Kodeksu wykroczeń, chyba że poszczególne ustawy stanowią inaczej. Można by zatem dojść do wniosku, że nieletni, łowiąc bez karty wędkarskiej będzie odpowiadał na zasadach Kodeksu wykroczeń. Jednak w kontekście ..."

Prawnik Cezary Szczepaniak na stronie 66 WW 4/24 odpowiada na Wasze pytania!

 

Podobne wiadomości