Rekordy na plan

Powiadom znajomego:

Regulamin Konkursu „Rekordy na plan” Wiadomości Wędkarskich

Regulamin Konkursu „Rekordy na plan” Wiadomości Wędkarskich. Obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Łowca, zgłaszający rybę spełniającą normy medalowe, jest zobowiązany:

1. Wypełnić czytelnie wszystkie obowiązkowe rubryki formularza zgłoszeniowego „Rekordy na plan”, a w szczególności:

 • kategoria konkursowa – można wybrać tylko jedną kategorię: „Wagową” lub „Długość ryby”
 • ryba zabrana/wypuszczona;
 • nazwisko, imię, rok urodzenia i dane kontaktowe Łowcy (adres, e-mail, tel.);
 • gatunek ryby;
 • masa i długość ryby – w kategorii wagowej; w przypadku zgłoszenia ryby cięższej niż aktualny rekordu Polski – dodatkowa informacja o miejscu ważenia ryby oraz rodzaju wagi;
 • długość ryby – w kategorii „Długosć ryby” (podanie masy nie jest w tej kategorii obowiązkowe);
 • data połowu (rok, miesiąc, dzień, godzina w skali 24h);
 • nazwa i rodzaj łowiska (rzeka, kanał, jezioro, zbiornik zaporowy itp.) oraz najbliższa miejscowość;
 • metoda/technika połowu;
 • przynęta i jej główne cechy (rodzaj, marka, wielkość, zapach, kolor);
 • kierunek wiatru.
 • Dla dodatkowego uwiarygodnienia połowu można podać nazwisko, imię i dane kontaktowe (adres, e-mail, tel.) świadka połowu/pomiaru ryby, jeśli taki istnieje, ale jest to obowiązkowe tylko w przypadku zgłoszenia nowego rekordu Polski. W przypadku Łowcy poniżej 14 lat świadkiem może być opiekun.

 

2. Dołączyć do formularza zgłoszeniowego następujące dowody:

 • zdjęcie Łowcy ze zgłaszaną rybą o jakości umożliwiającej identyfikację Łowcy i gatunku ryby; ryby należy trzymać poziomo przy tułowiu (a nie na wyciągniętych rękach), zaś wyjątkiem są ryby największe, które mogą znajdować się obok Łowcy w wodzie, na macie lub na miękkim podłożu;
 • zdjęcie samej ryby, widocznej w całości, leżącej na równym podłożu na tle miarki i umożliwiające odczytanie jej długości;
 • krótki filmik lub seria zdjęć dokumentujących wypuszczenie ryby – tylko w przypadku zgłoszeń do kategorii „Długosc ryby” dla gatunków szczególnie cennych oznaczonych w tabeli "No kill" 
 • Można nieobowiązkowo dołączyć inne zdjęcia lub krótkie filmiki uwiarygodniające połów, zwłaszcza w przypadku największych gatunków ryb. Mogą również przesłać pisemną relację z połowu. Najciekawsze relacje będą opublikowane w Wiadomościach Wędkarskich lub na portalu internetowym­­­­ Organizatora.

 

3. Przesłać nie później niż do końca lutego następnego roku komplet dokumentacji z połowu ryby, to znaczy: wypełniony formularz zgłoszeniowy wg pkt. 1 i dowody (zdjęcia, filmiki) wg pkt. 2 na adres redakcji WW:

Polski Związek Wędkarski

Redakcja Wiadomości Wędkarskie

ul. Twarda 42

00-831 Warszawa

z dopiskiem „Rekordy na plan”.

 

Jeżeli zgłaszana ryba jest równa lub większa niż rekord Polski, dodatkowym warunkiem koniecznym uznania rekordu jest powiadomienie redakcji WW o tym fakcie nie później niż 48 godzin od momentu złowienia ryby, a w przypadku połowu w dni wolne od pracy – pierwszego dnia po dniach wolnych, za pośrednictwem:

 

Regulamin konkursu "Rekordy na plan" - kliknij TU

Normy medalowe - kliknij TU

Oficjalne rekordy - kliknij TU

Formularz zgłoszenia on-line - kliknij TU

Formularz zgłoszenia w PDF 

Formularz zgłoszeniowy jest równie dostępny w każdym numerze Wiadomości Wędkarskich.

Redakcja "WW"

 • Formularz zgłoszenia w PDF

  • 0.51 MB
 • Regulamin Konkursu „Rekordy na plan” Wiadomości Wędkarskich Obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

  • 0.16 MB

Menu