Opiekun bez zezwolenia

Cezary Szczepaniak: "Jeden z naszych Czytelników poprosił o doprecyzowanie interpretacji przepisów dotyczących młodych wędkarzy oraz ich opiekunów. Oto jego list:

Powiadom znajomego:

„Dziękuję, że podjął Pan kwestie przepisów obowiązujących młodych wędkarzy. Dzięki temu wiele spraw zostało wyjaśnionych. Chciałbym, aby doprecyzował Pan informację na temat ograniczeń opiekuna dziecka do 7/14 lat zrzeszonego w PZW (członka uczestnika). Proszę o doprecyzowanie jak interpretować „ciągłe i bezpośrednie nadzorowanie wędek” oraz czy opiekun dziecka, członka uczestnika  do 7/14 lat, może łowić ryby zgodnie z RAPR na wodach PZW, posiadając tylko kartę wędkarską bez członkostwa w PZW? Czy nauczanie dziecka – członka uczestnika -  wędkarstwa  na wodach PZW przez opiekuna  posiadającego tylko kartę wędkarską, nie będącego członkiem PZW tzn.: pokazywanie metod łowienia, rzutów, zacinania, holu itp. jest możliwe i prawnie dopuszczalne? Proszę o wyjaśnienie tej kwestii i jeszcze raz dziękuję za podjęcie tego tematu na łamach WW”.

Z pierwszej części przekazanego mi pytania wynika, że w sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której na wodach uprawnionego do rybactwa Polskiego Związku Wędkarskiego wędkuje nieletni, posiadający zezwolenie ww. uprawnionego do rybactwa, pod opieką osoby pełnoletniej, która także wędkuje i nie posiada zezwolenia ww. uprawnionego do rybactwa, a jedynie kartę wędkarską. Z drugiej zaś części, wynika że nieletni posiadający zezwolenie jest „uczony” wędkowania przez pełnoletniego opiekuna, który zezwolenia nie posiada, a dysponuje jedynie kartą wędkarską.

Jak już wspominałem w moim poprzednim artykule, kwestię możliwości wędkowania na wodach uprawnionego do rybactwa reguluje przepis art. 7 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, który stanowi, że amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie. Ust. 3 i 6 art. 7 zawierają dalsze kluczowe zapisy, a mianowicie ust. 3 art. 7 stanowi, iż z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. Z kolei zgodnie z ..."

Prawnik Cezary Szczepaniak na stronie 68 WW 8/23 odpowiada na Wasze pytania!

Podobne wiadomości