Co może grozić trucicielom Odry?

Cezary Szczepaniak: "Kiedy piszę te słowa jedna tylko rzecz jest wiadoma, a mianowicie to, że Odrę dotknęła katastrofa ekologiczna. Od momentu stwierdzenia śnięcia ryb w rzece upłynęło już sporo czasu, a nadal brak odpowiedzi na elementarne pytania.

Powiadom znajomego:

Co spowodowało katastrofę? Skąd wzięła się opieszałość odpowiedzialnych za stan środowiska instytucji? Gdzie jest źródło zanieczyszczenia? I wreszcie kluczowe pytanie: kto jest sprawcą zanieczyszczenia? I choć sprawcy nie są na razie znani sądzę, że warto poruszyć temat kar, jakie im grożą, gdy zostaną ujawnieni.

Pod pojęciem ochrony środowiska kryje się wiele działań. Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska jest to racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom oraz przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego. Kwestie odpowiedzialności karnej za zanieczyszczanie środowiska regulują przepisy art. 181 – 188 Kodeksu karnego. Ponieważ pomimo medialnego szumu, niewiele wiemy o sprawie zanieczyszczenia Odry, trudno jest mi ocenić, który z przepisów Kodeksu karnego będzie mógł mieć zastosowanie w przypadku tej katastrofy. Dlatego też, w skrócie postaram się opisać te z ww. przepisów, które mogą mieć - choćby hipotetycznie - zastosowanie w przypadku odrzańskiej katastrofy.

Artykuł znajdziecie na stronie 68 WW 10/22. 

Podobne wiadomości