Materiały powiązane z hasłem: Krąp

KRĄP

Krąp

Jednym z najliczniejszych gatunków występujących w wielu polskich wodach jest krąp (Blicca bjoerkna). Liczniej występuje w jeziorach i wysłodzonych zalewach morskich, kanałach oraz w dużych rzekach, poczynając od krainy brzany, aż po ich ujścia. Preferuje płytkie i ciepłe jeziora, zbiorniki zaporowe, powoli płynące odcinki rzek oraz kanały. Zasięg występowania obejmuje Europę na północ od Pirenejów i Alp, południowo-wschodnią Anglię, baseny mórz: Północnego, Bałtyckiego, Czarnego i Kaspijskiego.

Wyglądem krąp przypomina blisko spokrewnionego leszcza. Ciało jest wysokie, wygrzbiecone, z boków bardzo spłaszczone. Na bokach małej głowy znajdują się relatywnie duże oczy. Otwór gębowy ma położenie półdolne. Ubarwienie krąpia jest srebrzyste, z szarozielonym lub ciemnobrunatnym grzbietem. Płetwy nieparzyste (ogonowa, grzbietowa i odbytowa) mają kolor stalowy, u starszych osobników przechodzący w czarny. Płetwy parzyste, tj. brzuszne i piersiowe, mają czerwone lub pomarańczowe nasady. Dalsze części płetw parzystych mają ubarwienie różowo-szare, a końce szare. Krąpie często krzyżują się z blisko spokrewnionymi gatunkami. Dotychczas opisano mieszańce krąpia z leszczem, rozpiórem, certą, płocią, wzdręgą i ukleją.

W naszych wodach krąp dojrzewa płciowo w wieku 2–3 lat, ale na północy areału występowania pierwszy raz do rozrodu przystępuje w wieku 6 lub 7 lat. Tarło odbywa od maja do lipca przy temperaturze wody 18–25°C. Krąp należy do fitofilnej grupy rozrodczej. Kleistą ikrę składa w kilku porcjach na roślinności wodnej, korzeniach drzew, a czasem także na piasku lub żwirze. Tarło przebiega bardzo burzliwie, a licznie spotykane mieszańce wskazują, że odbywa się w tym samym czasie co u innych ryb karpiowatych.

Narybek krąpia odżywia się drobnym planktonem zwierzęcym. Dorosłe krąpie pozostają przez całe życie w przybrzeżnej strefie zbiorników wodnych. W litoralu jezior pokarmu poszukują w strefie dennej i naddennej. Osobniki starsze odżywiają się głównie fauną bentosową, przede wszystkim mięczakami, larwami ochotkowatych i skąposzczetami. W mniejszym stopniu w diecie dorosłych krąpi występuje zooplankton i pokarm roślinny. W porównaniu z leszczem krąp ma mniejsze możliwości penetrowania mułu w poszukiwaniu pokarmu, jednak masywniejszy aparat żujący umożliwia zgniatanie twardszych i większych składników pokarmu.

Tempo wzrostu krąpia jest zróżnicowane. W wodach bogatych w substancje odżywcze, z nielicznymi populacjami ryb drapieżnych, najczęściej tempo wzrostu długości ciała jest powolne. W pierwszym roku życia osiąga około 3–6 cm długości. Przeciętnie krąpie osiągają długość 20 cm, a maksymalna długość ciała wynosiła 45,5 cm. W jeziorach eutroficznych najczęściej tworzy bardzo liczne populacje, które charakteryzują się powolnym wzrostem, ze względu na duże zagęszczenie i ograniczone zasoby pokarmu. W takich populacjach bardzo rzadko osiągają długość całkowitą większą od 15–20 cm. Maksymalny znany wiek krąpia został określony na 17 lat.

dr Andrzej Kapusta

Brak artykułów powiązanych z tym hasłem.

Zdjęcia powiązane z hasłem: Krąp

Brak zdjęć powiązanych z tym hasłem.