Materiały powiązane z hasłem: Sum

SUM

Sum

Naukowa nazwa suma Silurus glanis L. nawiązuje do wyglądu tego gatunku. Pochodzące z języka greckiego słowo silouros oznacza „kocią rybę”, co na pewno jest związane z wąsami, jakie zdobią duży otwór gębowy suma. Oprócz jednej pary długich wąsów w kącikach pyska, dwie dalsze, krótsze, są umieszczone po stronie brzusznej głowy. W polskiej literaturze ichtiologicznej sum nazywany jest europejskim lub pospolitym. Obie nazwy nie są do końca trafne. Oprócz Europy Środkowo-Wschodniej sum zasiedla również w Azji zlewiska mórz Kaspijskiego, Czarnego i Aralskiego. Z kolei przekształcenia ekosystemów wodnych, przede wszystkim regulacja koryt rzecznych, zabudowa hydrotechniczna oraz zanieczyszczenia wód, doprowadziły do stanu, że dawniej pospolity sum, dziś w wielu miejscach nie występuje lub jest mniej liczny.

Sum jest jedną z najdłuższych ryb słodkowodnych. Charakteryzuje się wydłużonym kształtem, z głową spłaszczoną grzbietobrzusznie. Część ogonowa spłaszczona jest bocznie i zaopatrzona w bardzo długą płetwę odbytową, sięgającą aż do płetwy ogonowej. Charakterystyczną cechą suma jest bardzo krótka płetwa grzbietowa.

Sum prowadzi przydenny tryb życia, wybierając głębokie partie wód rzecznych i jeziornych. Preferuje fragmenty z dnem mulistym, licznymi zagłębieniami, zatopionymi konarami lub pniami drzew. W rzekach sum występuje częściej i liczniej niż w jeziorach. Jest gatunkiem ciepłolubnym, dlatego w Polsce preferuje nizinne rzeki duże i średniej wielkości, wybierając w nich miejsca o powolnym nurcie. Jest gatunkiem fitofilnym, czyli składającym ikrę na roślinności wodnej. Samica tworzy prymitywne gniazdo, wygniatając wśród roślinności zagłębienie. Gniazdo po złożeniu i zapłodnieniu ikry pilnowane jest przez samca, który ruchem ogona zwiększa przepływ wody i dostęp tlenu. W Polsce tarło suma odbywa się od końca maja do początku lipca, przy temperaturze wody powyżej 18°C. Po 2–4 dniach z ikry wylegają się larwy, które po około 20 dniach wyglądają podobnie jak dorosłe sumy. Pierwszym pokarmem larw suma są drobne skorupiaki planktonowe, później larwy owadów, najczęściej jętek, ochotek i chruścików, a także wylęg innych gatunków ryb. U starszych osobników w diecie dominują ryby, a oprócz nich spotykane są też żaby, raki i ptaki. Najintensywniej odżywia się przy temperaturze wody 20–25°C, a poniżej 5°C przestaje żerować. Najczęściej żeruje indywidualnie o zmroku lub w nocy.

Sum należy do gatunków długowiecznych i szybko rosnących. Maksymalny odnotowany wiek wynosi 80 lat. W pierwszym roku życia osiąga długość 15–20 cm, a dziesięcioletnie osobniki mogą mierzyć nawet 150 cm. Rekordowe osobniki mogą osiągnąć długość 500 cm i masę ciała 300 kg.

Dr Andrzej Kapusta

Zakład Ichtiologii, IRS Olsztyn

Zdjęcia powiązane z hasłem: Sum