Reklama

Najlepszym rozwiązaniem, które może podnieść wskaźniki każdego media planu takie jak CPP, CPT, GRP i zasięg może być użycie pism hobbystycznych takich jak Wiadomości Wędkarskie.

 

Wiadomości Wędkarskie to pismo z najdłuższym, 78-letnim stażem na rynku prasowym w Polsce!
  

Kim jesteśmy?
Nasi Czytelnicy
Nasz cennik
Warunki techniczne

Reklama internetowa

Regulamin zamieszczania reklam
Formularz zamówieniowy reklam

 

 

Kontakt:
Biuro reklamy „Wiadomości Wędkarskie” - Krzysztof Żak
tel.  (22) 620-69-03
fax: (22) 620-50-84
tel. kom. 602-310-708
e-mail: redakcja@ww.media.pl

Konto bankowe:
55 1020 1156 0000 7102 0007 5416