Regulamin

Regulamin strony internetowej ww.media.pl (zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i Administratorem strony internetowej wiadomosci-wedkarskie.com.pl (zwanej dalej „Stroną internetową” lub „Stroną”) jest Polski Związek Wędkarski Redakcja Wiadomości Wędkarskich (dalej: „Redakcja Wiadomości Wędkarskich” lub „Redakcja”) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa).

2. Osoba odwiedzająca Stronę internetową (zwana dalej „Użytkownikiem”) jest zobowiązana do korzystania ze Strony w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu. § 2. Prawa autorskie 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej w stosunku do zawartości strony internetowej, w tym w szczególności prawa autorskie do publikowanych treści, elementów graficznych i innych materiałów zawartych na Stronie internetowej są zastrzeżone. 2. Żadna część serwisu nie może być reprodukowana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Redakcji.

3. Akceptując Regulamin użytkownik oświadcza, że posiada prawa do publikowanych przez siebie tekstów, filmów oraz zdjęć, zamieszcza je nieodpłatnie i bezterminowo. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji i korzystania z opublikowanych przez Użytkownika treści na Stronie internetowej.

4. Publikacja przez Użytkownika treści na Stronie internetowej jest jednoznaczna z oświadczeniem, że ich wykorzystywanie nie stanowi naruszenia praw osób trzecich i jednocześnie wyrażeniem zgody na ich nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie przez Redakcję Wiadomości Wędkarskich.

§ 3. Rejestracja

1. Dostęp do wybranych usług i narzędzi Strony internetowej wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego.

2. Na podstawie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym automatycznie zakładana jest wirtualna zakładka. Administrator nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz nie ponosi odpowiedzialności za następstwa ujawnienia swoich danych przez użytkownika w wirtualnej zakładce.

3. Rejestracja jest jednoznaczna z pełną akceptacją Regulaminu.

§ 4. Ochrona danych osobowych

1. Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oznacza zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim danych osobowych przez Redakcję Wiadomości Wędkarskich w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883) oraz zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i marketingowych pochodzących z portalu wiadomosciwedkarskie.com.pl za pomocą poczty elektronicznej.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz usuwania.

3. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej wyraża zgodę na używanie plików cookies (krótkie pliki tekstowe zapisywane ze Strony internetowej na urządzeniu końcowym).

4. Używanie plików cookies ma na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze Strony internetowej oraz zwiększenie komfortu korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika m.in. poprzez zapamiętywanie preferencji Użytkownika. 5. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany ustawień dotyczące plików cookies w przeglądarce internetowej.

§ 5. Odpowiedzialność za treści

1. Administrator odpowiada jedynie za własne treści opublikowane na stronie internetowej. W szczególności administrator nie odpowiada za treści zamieszczane przez Użytkowników.

2. Zamieszczanie treści o charakterze marketingowym w jakiejkolwiek postaci na Stronie internetowej jest niedozwolone bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści opublikowanych przez Użytkownika oraz do blokowania lub likwidacji wirtualnej wizytówki Użytkownika w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku korzystania ze Strony internetowej niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

§ 6. Forum wędkarskie

1. Użytkownicy po dokonaniu rejestracji mogą bezpłatnie korzystać z forum wędkarskiego zamieszczonego na Stronie internetowej (zwanego dalej: „Forum”).

2. Korzystanie przez Użytkownika z Forum jest jednoznaczne z pełną akceptacją treści Regulaminu.

3. Forum wędkarskie jest przeznaczone do zamieszczania wpisów przez Użytkowników w celu wymiany informacji, opinii oraz doświadczeń na temat wędkarstwa. Użytkownicy zamieszczają wpisy w ramach określonych na forum wątków o określonym temacie lub w wątku Hydepark.

4. Użytkownik publikuje na Forum treści na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane przez Użytkowników.

5. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Użytkowników na Forum treści sprzecznych z postanowieniami Regulaminu, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu. W szczególności niedozwolone jest zamieszczanie wulgaryzmów, treści propagujących przemoc, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich oraz dyskryminujących ze względu na wiek, seksualność, wyznanie, narodowość, wygląd lub kolor skóry.

6. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Użytkowników na Forum treści o charakterze marketingowym.

7. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Użytkowników treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich.

8. Niedozwolone jest zamieszczanie na Forum wpisów skierowanych do innego Użytkownika i niezwiązanych z tematem danego wątku, w szczególności niedozwolone są wpisy stanowiące emanację prywatnych konfliktów z innym Użytkownikiem.

9. Użytkownik dokonując publikacji w określonym wątku powinien wypowiadać się na temat w nim określony.

10. Użytkownicy zobowiązani są do niepowielania wątków tematycznych.

11. Językiem wypowiedzi na Forum jest język polski. Formułując wypowiedzi Użytkownik powinien stosować się do zasad poprawnej polszczyzny i kultury wypowiedzi.

12. W przypadku wpisów łamiących postanowienia Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do ich usuwania.

§ 7. Zmiana Regulaminu

Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmian w życie.