Ochrona Danych Osobowych

 
Polityka prywatności 2018 RODO
 
1. Oświadczenie o ochronie danych i wyrażenie zgody na wykorzystanie danych przez Redakcję „Wiadomości Wędkarskie” (dalej: „Administrator”), w związku z korzystaniem z portalu: www.wiadomosciwedkarskie.com.pl
 
Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. W Redakcji „Wiadomości Wędkarskie”, do której należy portal internetowy www.wiadomosciwedkarskie.com.pl, szanujemy Państwa prawo do prywatności. W tym artykule znajdą Państwo nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.
 
Aby podczas wizyty na naszej stronie czuli się Państwo bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy obowiązujących regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Ponadto Administrator dokłada wszelkich starać, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich, stosując techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie i nie udostępnia tych danych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 
Mając to na uwadze, treść niniejszej Polityki informuje o tym, jakie dane użytkowników są gromadzone na naszej stronie internetowej oraz które z tych danych są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.
 
Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 
2. Administrator danych osobowych i podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. 
 
Administratorem danych osobowych jest Redakcja „Wiadomości Wędkarskie” (adres: ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa). Nasz wydawca – Polski Związek Wędkarski, wpisany jest do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000108423, posiadający numer NIP: 5270206317 i REGON: 007025486.
 
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora/Podmioty powiązane.
 
Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, w szczególności imię, nazwisko, Państwa adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w różnych celach:
 w celu świadczenia usług przez Administratora/Podmioty powiązane,
 w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
 w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zasadności działania portalu www.wiadomosciwedkarskie.com.pl,
 za Twoją zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych. W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być przetwarzane przez Administratora i Podmioty powiązane.
 
Mając na względzie powyższe, Państwa dane osobowe przekazywane są osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej Państwa zgody. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.
 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną.
 
Dane osobowe podane przez Państwa w koncie Klienta mogą być samodzielnie edytowane i usuwane. Istnieje również możliwość usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail redakcja@ww.media.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w naszym systemie informatycznym obsługującym portal.
 
4. Newsletter
 
Na podstawie wypełnionego formularza mogą zapisać się Państwo do naszego Newslettera. Wówczas na podstawie Państwa zgody będziemy korzystać z przekazanych nam danych celem realizacji niezbędnych kontaktów oraz w ramach przyjaznej dla Państwa zindywidualizowanej informacji, tak aby polecać Państwu nasze produkty lub usługi, które będą najlepiej dostosowane do Państwa potrzeb i zainteresowań.
Chroniąc prywatność, aby uniknąć wysyłania wiadomości do osób, które nie wyraziły na to zgody, wymagamy wcześniejszego potwierdzenie użytkownika, polegającego na wyrażeniu przez Niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie Newslettera.
Jeśli chcieliby Państwo zrezygnować z otrzymywania Newslettera, mogą Państwo zrobić to samodzielnie, w każdej chwili, poprzez uruchomienie linku do rezygnacji, który znajduje się na dole każdego przesyłanego Newslettera lub poprzez wysłanie prośby na adres e-mail redakcja@ww.media.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w naszym systemie informatycznym obsługującym portal.
 
5. Dane dostępowe i hosting
 
Przeglądanie przez Państwa strony naszego portalu może odbywać się bez konieczności podawania swoich danych osobowych, czy też bez konieczności dokonywania rejestracji. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak na przykład nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.
 
Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.
 
6. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 
 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”).
 
W odniesieniu do świadczenia usług przez Administratora Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 
W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Państwa zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet i udoskonalenia usług przez Administratora i Podmioty powiązane, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).
 
7.  Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę
 
W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności - zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej Polityce prywatności. Usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który zobowiązany jest do przestrzegania zapisów RODO.
 
8. Ciasteczka (pliki cookie)
 
Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek, tak zwane ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować nasze strony internetowe i naszą ofertę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.
 
W ciasteczkach stosowanych przez nasz portal zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które strony naszego portalu użytkownik odwiedził, które zakładki i artykuły były przez niego czytane lub oglądane.
 
Akceptowanie plików cookie nie jest warunkiem koniecznym, który umożliwia korzystanie z naszej strony internetowej. Jeżeli jednak zablokują Państwo stosowanie ciasteczek, strona internetowa może działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.
 
9. Portale społecznościowe
 
Na stronie naszego portalu używane są tzw. wtyczki społecznościowe (dalej „wtyczki”) serwisów społecznościowych. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.
 
Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.
 
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.
 
Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript” (http://noscript.net/)
 
10. Bezpieczeństwo danych osobowych
 
Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania Klienta. Stosujemy system kodowania TLS (Transport Layer Security) lub SSL (Secure Socket Layer).
 
11. Okres przechowywania danych osobowych
 
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w celach marketingowych do momentu wycofania przez Państwa zgody na przedmiotowe przetwarzanie. 
 
W zakresie usług Administratora Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.
 
W zakresie dopasowanie treści strony internetowej Administratora i Podmiotów powiązanych do Państwa zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Państwa dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Państwa z usług Administratora i Podmiotów powiązanych. 
 
12. Wymóg podania danych osobowych
 
Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Państwa w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies – Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
 
Podanie danych w celu realizacji usług przez Administratora i Podmioty powiązane jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
 
Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Państwa zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Administratora i Podmiotów powiązanych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Państwa danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
 
Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci Internet jest niezbędne w celu zebrania informacji statystycznych o odbiorcach stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności i udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, jak są one wykorzystywane przez internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji użytkowników jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Państwa danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
 
13. Odbiorcy danych
 
Państwa dane mogą być przekazywane w celach marketingowych  podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 
14. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 
15. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych: 
 
a) prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
b) prawo żądania sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu.
 
W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
a) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 
W celu skorzystania z powyższych praw można skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
 
 
 
- listownie na adres: Redakcja „Wiadomości Wędkarskie”, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa 
- przez e-mail: redakcja@ww.media.pl
 
 
16. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
 
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. Więcej informacji na stronie wyżej wskazanego urzędu.
 
17. Postanowienia końcowe
 
 Jako administrator zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki w przyszłości – może to nastąpić z ważnych powodów, m.in. takich jak zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta, a także w związku z rozwojem funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowanych postępem technologii internetowej, w tym stosowania/wdrażania nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki.
 
W przypadku zmian, zaktualizowana Polityka prywatności każdorazowo zostanie umieszczona na stronie naszego portalu „www.wiadomosciwedkarskie.com.pl”
 
Redakcja „WW”